Họat Động

Ngày: 17/10/2012
Xuất: 1 Ups ELEN BC 33: 10Kva
Bên mua: CÔNG TY CPKT QUỐC TẾ

Ngày: 10/08/2012
Xuất: 1 Ups ELEN BB31: 10Kva
Bên mua: CÔNG TY CÔNG NGHỆ ĐIỆN T.E.C


Ngày: 29/06/2012
Xuất 138 Chống sét van hạ thế LoZa (Thái Lan)
Bên mua: Điện Lực Quảng Nam
https://lh4.googleusercontent.com/-UPJIWzjOOaw/T_FBBIkf8sI/AAAAAAAAATU/dFzP2nNXCMg/s474/Chong+set+Loza.PNG
https://lh4.googleusercontent.com/-IWiMzghHVys/T_FBCP_5eCI/AAAAAAAAATg/6o4S0s7wG3A/s474/Chong+set+Loza1.PNG

Ngày: 26/06/2012
Xuất 30 Ắcquy Fiamm 12SP150 Ah
Bên mua: TPC Vina Plastic & Chemical Corp., Ltd.
 
https://lh5.googleusercontent.com/-wwBv7qx7f8U/T-saiDLwe5I/AAAAAAAAANE/v62L8cmY4s4/s474/Ban+Acquy+Fiamm.PNG
https://lh6.googleusercontent.com/-TYtLIi6GjN8/T-saiCpf0LI/AAAAAAAAANA/OmXbomZetpI/s474/Ban+Acquy+Fiamm+26.6.12.PNG
 
Xem lich sử họat động cũ hơn ...