Ắcquy khô kín khí dùng trong Viễn Thông - Công Nghệ AGM

Ắcquy khô kín khí dùng trong Viễn Thông - Công Nghệ AGM
Công Nghệ AGM - VRLA, Không bảo dưỡng.
Điện áp danh định: 2V ​​- 4V - 6V - 12V
Công suất danh định: 80 - 3000 Ah
Thiết kế cuộc sống: 15 năm "Long Life"Dòng sản phẩm ắc quy acid chì khô kín khí Fiamm dòng MONOLITE sản phẩm có chất lượng cao và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế nghiêm ngặt nhất. Thông qua thử nghiệm và kinh nghiệm của khách hàng từ những ngày đầu việc sử dụng MONOLITE, MONOLITE vẫn đảm bảo độ tin cậy trong suốt  thời gian dài.
Theo http://www.thaihung.org